Offset Printing

พิมพ์งานระบบออฟเซตคุณภาพสูง จำนวนปานกลางถึงจำนวนมาก เช่น หนังสือ โปสเตอร์ ใบปลิว ฯลฯ เราให้บริการพิมพ์งานออฟเซตทั้งงานสีเดียว หลายสี หรือการพิมพ์ 4 สี ด้วยแท่นพิมพ์ทั้งขนาดตัด 4 และตัด 2 เพื่อสรรค์สร้างงานพิมพ์ที่สวยงาม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรของท่าน


 

 

Copyright 2009 by Viscom Center Co.,Ltd.
Tel: 662-734-0773-6 Fax: 662-375-1195 Email: pongthira@viscomcenter.co.th