Digital Printing

เราเป็นผู้นำในการให้บริการงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในวงการพิมพ์ที่สามารถแก้ข้อจำกัดของการพิมพ์ออฟเซต สามารถพิมพ์งานโดยตรงจากครื่อง PC หรือ Macintosh โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยิงฟิล์มอัดเพลท ทำให้ท่านสามารถพิมพ์ภาพสีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับออฟเซต ในราคาที่ถูกกว่า เพียงจำนวนน้อยเริ่มต้นที่ 1 แผ่นขึ้นไป ทั้งยังพิมพ์งานด่วน
รอรับได้ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกแผ่นอีกด้วย

 

•  Print on Demand สั่งพิมพ์จำนวนน้อยได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถพิมพ์งานเพื่อใช้เฉพาะเทศกาล หรือในงาน event ต่างๆ พิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการใช้ โดยไม่ต้องเก็บสต็อกให้เหลือใช้ แล้วทิ้งในภายหลังอย่างน่าเสียดาย

 

ปัจจุบัน มีงานที่ต้องการใช้จำนวนน้อย แต่กลับเลือกพิมพ์จำนวนมากๆ เพราะต้องการให้ราคาต่อหน่วยต่ำ แต่การ Print on Demand จะช่วยให้ท่านไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายและลดปัญหาต่างๆ เช่น

 

* ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อก ได้แก่ พื้นที่จัดเก็บ การบริหารสต็อก และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งพิมพ์ที่เก็บไว้นาน เช่น เปียกน้ำ สีเปลี่ยน ฯลฯ

* ข้อมูลอาจจะล้าสมัย ไม่ถูกต้อง เพราะพิมพ์เก็บไว้นานแล้ว (เช่น ราคาในเมนูอาหาร, คู่มือสินค้าที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง)

* คำนวณต้นทุนผิดพลาด เพราะคิดจากราคาต่อหน่วย แต่ใช้จริงเพียง จำนวนน้อย เช่นเอกสารประกอบการอบรม ประชุมวิชาการ หรือ หนังสืออนุสรณ์ ฯลฯ การพิมพ์ตามจำนวนที่ใช้จริง จึงจะคำนวณค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง

* สามารถพิมพ์งานเพื่อใช้เฉพาะในวาระต่างๆ เช่น การทำโปรโมชั่นสินค้าใน event หนึ่งๆ ต้องการงานพิมพ์จำนวนจำกัดที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในงานนี้เท่านั้น

* สร้างความหลากหลายให้กับสื่อโฆษณา เช่น สินค้าชนิดหนึ่งอาจมีแค็ตตาล็อกแตกต่างกันหลายแบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน

* ไม่อยากพิมพ์งานเพียงรูปแบบเดียวเพื่อให้ได้จำนวนมาก แต่ต้องนำไปใช้ในวาระหรือสถานที่ที่ต่างกัน เช่น ทุกสาขาต้องใช้แค็ตตาล็อก เหมือนกัน ฯลฯ

•  Cost Effective เหมาะสำหรับการทดลองตลาดสินค้าออกใหม่ เช่น เมนูอาหาร หนังสือ ปก CD/VCD แค็ตตาล็อก คู่มือ หรือฉลากสินค้าสามารถพิมพ์จำนวนน้อยเพื่อทดลองตลาด ก่อนการตัดสินใจพิมพ์งานจำนวนมากในภายหลัง

•  Fast Turnaround พิมพ์ด่วน รอรับได้ เพื่อให้สามารถผลิตสิ่งพิมพ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ สร้างความได้เปรียบเหนือ
คู่แข่งขันงานพิมพ์ที่ได้จะแห้งสนิทโดยทันทีเมื่อออกจากเครื่องพิมพ์ ทำให้สามารถนำไปผ่านกระบวนการหลังพิมพ์ได้ทันที เช่น ตัด ไดคัท ปั๊มทอง ฯลฯ ต่างจากระบบออฟเซตแบบเดิมซึ่งอาจต้องรอคอยหลายชั่วโมงเพื่อให้หมึกพิมพ์แห้งก่อนจะนำไปดำเนินการอื่นต่อไปได้

 

นอกจากงานเร่งด่วนทั่วไปแล้ว ยังมีตัวอย่างการใช้งานรูปแบบอื่นอีก ได้แก่ * Top Secret Product เช่นการเปิดตัวสินค้าใหม่ ที่มีการแข่งขันสูง อาจต้องการเก็บเป็นความลับถึงนาทีสุดท้าย สามารถนำไฟล์อาร์ตเวิร์กมาสั่งพิมพ์ก่อนเวลาเพียงเล็กน้อย และลบไฟล์ทิ้งเมื่อพิมพ์เสร็จได้

 

* Last-minute data update บางครั้งมีข้อมูลที่ต้องรอถึงเวลาสุดท้ายจึงจะระบุได้แน่นอน เช่น การจัดทำโปสเตอร์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทันทีที่รู้หมายเลข สามารถแก้ไขข้อมูลที่เครื่องพิมพ์ได้แล้วสั่งพิมพ์ได้ทันที

* Unpredictable events สิ่งพิมพ์ที่ต้องจัดทำขึ้นสำหรับวาระที่ไม่อาจคาดหมายล่วงหน้า เช่น หนังสืองานศพ การ์ดต่างๆ เป็นต้น

• Personalization พิมพ์เปลี่ยนรูปภาพและข้อความได้ทุกแผ่น สำหรับทำการตลาดแนวใหม่แบบ 1:1 marketing
 

ในกรณีที่เรามีข้อมูลว่าผู้รับหรือลูกค้าแต่ละรายสนใจข่าวสารแตกต่างกันอย่างไร การพิมพ์ระบบดิจิทัลสามารถ
สร้างสิ่งพิมพ์ที่มีรูปแบบเฉพาะระบุถึงผู้รับแต่ละราย วิธีนี้เป็นการโฆษณาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

Personalization พิมพ์เปลี่ยนข้อมูลทุกแผ่น เปลี่ยนได้ทั้งข้อความ รูปภาพ สร้างงานพิมพ์เฉพาะสำหรับบุคคล
ใช้สำหรับ run number ใช้พิมพ์บาร์โค้ด ลูกค้าของท่านแต่ละรายย่อมมีความชอบและกิจกรรมแตกต่างกัน ท่านสามารถพิมพ์ ดิจิทัลเฉพาะลูกค้ารายนั้นเพื่อสร้างความประทับใจ ธุรกิจของท่านจะได้รับการตอบสนองที่ดีขึ้น ถ้าสามารถออกแบบข้อความหรือรูปภาพที่เลือกเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละราย

 

Personalized Printing ทำให้ท่านสามารถจัดทำสิ่งพิมพ์ที่มีรูปแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกับรูปแบบของสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกแผ่น ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ หรือ บาร์โค้ด

 

 

Copyright 2009 by Viscom Center Co.,Ltd.
Tel: 662-734-0773-6 Fax: 662-375-1195 Email: pongthira@viscomcenter.co.th