Graphics Design

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ โปสเตอร์ โบรชัวร์ แค็ตตาล็อก
บรรจุภัณฑ์ นามบัตร สื่อ ณ จุดขาย P.O.P ฯลฯ คอยให้บริการ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดของท่านให้ปรากฏออกมาในรูปสิ่งพิมพ์สำหรับเผยแพร่ตามความต้องการของท่าน

 

• Packaging Design ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ และตอบสนองต่อยอดขาย

• Corporate Identity การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กร ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ เรามีทีมกราฟิกดีไซน์ที่จะออกแบบ อัตลักษณ์องค์กร ที่จะต้องติดต่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร ให้มีความน่าเชื่อถือ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างดี

• Print Advertising โฆษณาถือเป็นสื่อทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สื่อโฆษณาทางด้านสิ่งพิมพ์ก็เช่นกัน เรามีทีมออกแบบ เพื่อให้โฆษณาของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ทางการสื่อความหมายกับกลุ่มเป้าหมายของท่าน

• Photography เรามีทีมงานถ่ายภาพมืออาชีพ ที่พร้อมจะสรรค์สร้างภาพถ่าย ให้สวยงาม มีมุมมองที่โดดเด่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ภาพๆ นั้นสื่อความหมายในสื่อต่างๆ ของท่าน

• Photo Retouching ทีมงานตกแต่งภาพมืออาชีพของเราพร้อมที่จะสร้างสรรค์และเติมเต็มจินตนาการในภาพถ่ายของท่านให้ได้ดังใจ

• Multimedia การผสมผสานสื่อหลายๆ อย่างเพื่อสร้างความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ ลองมาปรึกษาเราในการใช้สื่อมัลติมีเดียให้เกิดประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จสิครับ

 

 

Copyright 2009 by Viscom Center Co.,Ltd.
Tel: 662-734-0773-6 Fax: 662-375-1195 Email: pongthira@viscomcenter.co.th