หนังสือ/นิตยสาร/คู่มือ/หนังสือรุ่น/หนังสือรายงานประจำปี/
หนังสือไว้อาลัย/โฟโต้บุ๊ค/จดหมายข่าว (Newsletter)/
สูจิบัตร/บทความวิชาการ (Journal)/Report/Company Profile

 
*ชื่องาน  
*ขนาดพิมพ์สำเร็จ  
*การเข้าเล่ม  
*ปกด้านใน  
*ปกด้านนอก  
*กระดาษอาร์ตการ์ด  
เคลือบ  
*เนื้อใน  
จำนวนหน้า   หน้า
วัสดุ  
*จำนวน   เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม  

รายละเอียดผู้สั่ง

*ชื่อ - สกุล  
*บริษัท  
*เบอร์โทรศัพท์  
*เบอร์โทรสาร  
*อีเมล์  
*คุณรู้จักเราได้อย่างไร  
ส่งไฟล์งานตัวอย่าง  
  - คุณสามารถ Upload File ได้เพียง 1 ไฟล์
- ไฟล์โลโก้ที่รองรับได้ คือ jpg, pnd
กรุณากรอกรายละเอียดในช่อง *
   

ตัวอย่างหนังสือ

ตัวอย่างพ็อคเก็ตบุ๊ค

ตัวอย่างนิตยสาร

ตัวอย่างคู่มือ

ตัวอย่างหนังสือรุ่น

ตัวอย่าง
หนังสือรายงานประจำปี

ตัวอย่างหนังสือไว้อาลัย

ตัวอย่างโฟโต้บุ๊ค

ตัวอย่างจดหมายข่าว
(Newsletter)

ตัวอย่างสูจิบัตร

ตัวอย่างบทความวิชาการ
(Journal)

ตัวอย่าง Report

ตัวอย่าง
Company Profile

     

 

 
 

Copyright 2009 by Viscom Center Co.,Ltd.
Tel: 662-734-0773-6 Fax: 662-375-1195 Email: pongthira@viscomcenter.co.th
 

design by Decordia Design Co.,Ltd