บัตรพนักงาน  บัตรสมาชิก  บัตรเข้างาน  บัตรส่วนลด

 
*ชื่องาน  
*ขนาดพิมพ์สำเร็จ   
*พิมพ์  
*รูปแบบ  
วัสดุ  
*จำนวน   ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดผู้สั่ง

*ชื่อ - สกุล
*บริษัท
*เบอร์โทรศัพท์
*เบอร์โทรสาร
*อีเมล์
*คุณรู้จักเราได้อย่างไร   
ส่งไฟล์งานตัวอย่าง
  - คุณสามารถ Upload File ได้เพียง 1 ไฟล์
- ไฟล์โลโก้ที่รองรับได้ คือ jpg, pnd
กรุณากรอกรายละเอียดในช่อง *
   

ตัวอย่าง

 

Copyright 2009 by Viscom Center Co.,Ltd.
Tel: 662-734-0773-6 Fax: 662-375-1195 Email: pongthira@viscomcenter.co.th
 

design by Decordia Design Co.,Ltd