ปฏิทินพก/บัตรพนักงาน/บัตรสมาชิก/บัตรเข้างาน/บัตรส่วนลด

 
*ชื่องาน
*ขนาดพิมพ์สำเร็จ  
*พิมพ์  
*รูปแบบ  
  ไม่พับ  พับ 
*วัสดุ  
*จำนวน   ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดผู้สั่ง

*ชื่อ - สกุล  
*บริษัท  
*เบอร์โทรศัพท์  
*เบอร์โทรสาร  
*อีเมล์  
*คุณรู้จักเราได้อย่างไร  
ส่งไฟล์งานตัวอย่าง  
  - คุณสามารถ Upload File ได้เพียง 1 ไฟล์
- ไฟล์โลโก้ที่รองรับได้ คือ jpg, pnd
กรุณากรอกรายละเอียดในช่อง *
   

ตัวอย่างปฏิทินพก

บัตรพนักงาน

บัตรสมาชิก

บัตรเข้างาน

บัตรส่วนลด

 
   
 

Copyright 2009 by Viscom Center Co.,Ltd.
Tel: 662-734-0773-6 Fax: 662-375-1195 Email: pongthira@viscomcenter.co.th
 

design by Decordia Design Co.,Ltd